Целосно ново дигитално искуство кое е во согласност со стратегијата на А1 Македонија – “Empowering digital life”