Виртуелниот саем ни овозможи да се доближиме до квалитетни кандидати за работа преку презентација на основните корпоративни вредности на Нелт, а тие се: долгорочна перспектива, иновативност, лична одговорност, грижа за луѓе и победнички менталитет.