Naše učešće je opravdalo očekivanja i dalo još bolje rezultate nego što smo mogli i da zamislimo. Smatram da je boljoj vidljivosti našeg štanda, ali i broju prijava mnogo dopineo naš Profil Poslodavca na Vašim sajtovima za oglašavanje.