Naše učešće je opravdalo očekivanja i dalo još bolje rezultate nego što smo mogli i da zamislimo. Smatram da je boljoj vidljivosti našeg štanda, ali i broju prijava mnogo doprineo naš Profil Poslodavca na Infostudovim sajtovima za oglašavanje.