Učešće na sajmu je opravdalo naša očekivanja jer smo tokom svih dana imali dosta zainteresovanih kandidata koji su se veoma intenzivno javljali na chat-u. Smatramo da je veoma dobro što smo učestvujući na vašem sajmu, podigli nivo vidljivosti naše kompanije i ostvarili kontakt sa puno potencijalnih zainteresovanih kandidata.