Zadovoljni smo celokupnim iskustvom i organizacijom, a posebno velikim izborom opcija koje se nude prilikom kreiranja štanda, tako da izgleda gotovo isto kao i kada se sajam održavao uživo. Definitivno su mislili na svaki detalj. Posebno bismo istakli opciju chat box-a koja kandidatima omogućava direktnu komunikaciju sa kompanijama. Ova opcija je veoma korisna, kako za kandidate, tako i za kompanije, što smo imali priliku da vidimo kroz veliki broj poslatih upita i biografija. Usluga, organizacija od pripreme do realizacije, kao i sam događaj su bili na veoma visokom nivou. Radujemo se narednom druženju!