Со самиот развој на технологијата и новите начини на живот и делување, виртуелниот саем користи за полесно ширење на информациите и поголеми можности за комуникација со сите заинтересирани за работните позиции во нашата компанија“ – Стевче Ристевски, Одговорен за тренинг и развој на вработените.