Nama kao specijaliziranoj njemačkoj kompaniji na području IT-a u kojoj se bavimo razvojem testnih softvera za automobilsku industriju, pokazalo se vrlo korisnim sudjelovati na Reginalnom sajmu poslova. U Hrvatskoj djelujemo posljednje tri godine i sve tri godine smo, kao i ove, prisutni na sajmu. Regionalni sajam poslova pokazao se kao korisna online platforma za nas kao poslodavca koji svake poslovne godine zapošljavamo da se predstavimo zainteresiranim i kvalificiranim profilima inženjera, ali i vrlo korisnim za njih da saznaju više o dSPACE-u i o našem radu, uvjetima rada i projektima. I na samom sajmu dobili smo od aplikanata više povratnih informacija da su naši projekti izazovni i da je upravo to što inženjeri žele u svakodnevnom radu.