Putem sajma posjetitelji se mogu upoznati sa različitim dijelovima poslovanja naše kompanije i pristupiti svim sadržajima sa bilo koje lokacije. Jednostavnost pristupa, lako dijeljenje informacija i povezivanje s posjetiteljima samo su neke od stvari koje Sajam omogućava i zbog kojih PLIVA već nekoliko godina zaredom sudjeluje.