Sajam kompaniji daje potrebnu vidljivost i mogućnost da sa kandidatima podeli veliki broj važnih informacija. Pojačana promocija sajma na društvenim mrežama dovodi do većeg broja prijava kao i do veće posećenosti štanda i samim tim vam daje šansu da dođete do kandidata do kojih ne biste došli regularnim oglašavanjem.