Učešće na sajmu je opravdalo naša očekivanja jer smo tokom svih dana imali dosta zainteresovanih kandidata koji su se veoma intenzivno javljali na četu. Smatramo da je veoma dobro što smo učestvujući na sajmu, podigli nivo vidljivosti naše kompanije i ostvarili kontakt sa puno potencijalnih zainteresovanih kandidata.